TARIEVEN

De tarieven van Voor Elkaar worden zo laag mogelijk gehouden. Zo kunnen ook particulieren die financieel advies nodig hebben een boekhouder betalen. Voor vragen over de tarieven, of over diensten die niet vermeld staan in onderstaand overzicht, kunt u contact opnemen.

BELASTINGADVIES

INKOMSTENBELASTING

ALLEEN

MET FISCAAL PARTNER*

INKOMSTENBELASTING P BILJET (PARTICULIER)

€40

€50

INKOMSTENBELASTING F BILJET (OVERLEDEN)

€80

N.V.T.

INKOMSTENBELASTING C OF M BILJET

€90

N.V.T.

*Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

TOESLAGEN

ALLEEN

MET FISCAAL PARTNER*

KINDEROPVANG, HUUR- EN ZORGTOESLAG

€35

€40

KINDGEBONDEN BUDGET

€35

€40

IEDERE 2e/3e/4e TOESLAG VOLGENS DEZELFDE ASPRAKEN

€17,5

€20

*Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

OVERIG

MET EN ZONDER FISCAAL PARTNER

MIDDELEN

€35

VOORLOPIGE AANSLAG

€35

BEZWAARSCHRIFT OPSTELLEN/INDIENEN

€35

UURTOESLAG I.V.M. COMPLEXITEIT**

€35

*Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

**Bij arbeidsintensievere aangiftes kan een uurtoeslag worden opgenomen in het tarief. Denk hierbij aan: echtscheiding, bijleenregeling, lijfrenteproblematiek, werken in het buitenland etc. Indien dit van toepassing is, wordt dit tijdig aangegeven.

PARTICULIEREN

FINANCIËLE HULP VOOR PARTICULIEREN

MET EN ZONDER FISCAAL PARTNER*

POST VERWERKEN

€35

FINANCIEEL ADVIES

€35

OVERZICHT CREËREN IN MAANDELIJKSE FINANCIËN

€35

ABONNEMENTEN AFSLUITEN/OVERSTAPPEN/OPZEGGEN**

€35

FINANCIEEL ADVIES BIJ VERHUIZING

€35

HULP BIJ GELDEISER

€35

REISKOSTEN HUISBEZOEK BINNEN 5 KM

€10

REISKOSTEN HUISBEZOEK 5-10 KM

€20

*Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Prijzen zijn per uur en worden afgerond op 15 minuten.

**Denk hierbij aan: televisie, telefoon, loterijen, energiemaatschappijen etc.